Bilder fra boligmesser vi har vært med på:

2003

2004

   

2005