Altaskifer

Takskifer - Firkant

Firkantsteinen er den mest vanlige typen altaskifer. Firkantstein finnes forøvrig i hele 5 forskjellige størrelser:
altaskifer firkant
Produktinfo: Firkant        
Dimensjoner 24"x24" (62,8x62,8cm) 21"x21
(54,8 x54,8cm)
18"x18"
(47,0x47,0cm)
15’’x15’’        (39,2x39,2cm) 13’’x13’’       (33,9x33,9cm)
Lekteavstand 38,0 cm 33,0 cm 28,0 cm 23,0 cm 19,2 cm
Vekt Pr. m2 51kg   51kg 51kg 44kg 33kg
Tykkelse 12-20 mm 10-18 mm 10-18 mm 8 - 16 mm 8 - 16 mm
Overlapp 9,3 cm 8,1 cm 7,4 cm 6,7 cm 6,7 cm
Antall Pr. m2 3,4 4,6 6,5 9,5 13
Antall Pr. m          
Gavlstein 1,1 1,3 1,6 2,0 2,3
Fot og Møne 1,4 1,6 1,8 2,2 2,5


Takskifer - Lappstein

Altaskifer lappstein
Produktinfo: Lapptein    
Dimensjoner 12"18" (31,3x47 cm)

10"16" (26,1x41,8cm)

8"14" (20,9x36, cm)
Lekteavstand 20,2-20,8 cm 17,6-18,2 cm 15-15,6 cm
Vekt Pr. m2 43kg  41kg 39kg
Tykkelse 8-16mm 6-15 mm 8-14 mm
Overlapp 5,2-6,4cm 5,2-6,4cm 5,2-6, cm
Antall Pr. m2 15,2 20,7 30,5
Antall Pr. Meter      
Gavlstein 2,5 3,0 3,5
Rems 1,6 1,9 2,4

Altaskiferen

Materialet

Altaskiferen er en kvartsittskifer.  En metallisk klang i skiferen ved lette slag er kjennetegnet på at dette er førsteklasses taksifer.  Avhengig av type og størrelse varierer taksteinen i tykkelse.  Taksteinen leveres ferdig sortert i 3 tykkelser.  Start med den tykkelse steinen ved rennekanten og gå over til middels, og avslutt med øverst med den tynneste steinen.

Undertak

For utforming og dimensjonering av undertak henvises til NBI-byggdetaljer.  Det anbefales minst 22 grader fall på steder med moderate værpåkjenninger og minst 34 grader på steder med STORE værpåkjenninger.

Sløyfer

Sløyfene bør være minst 20-25 med mer tykke for å gi god lufte og dreneringseffekt.  Avstanden mellom sløyfene bør være 0,3 – 0,4 m.

Lekter

På steder med 1,5 kN/m² og 2,5 kN/m² snølast på mark, bør det brukes min. 23x48 mm lekter.  På steder med snølast 3,5 kN/m² brukes lekter min. 30x48 mm.  Nederste lekter skal være en skifertykkelse høyere enn de øvrige.

Lekteavstand

Anbefalt lekteravstand for den enkelte skiferstørrelse finnes i tabellen.  Lekteravstanden kan justeres for å oppnå den beste og peneste avslutning ved møne.  Se tabell. 

Tekking

Man starter med å legge remser langs rennekanten.  Takskifer er klippet med håndsaks eller med maskinsaks av forskjellige produsenter og målene på steinen kan derfor variere med noen millimeter.  Start derfor med ca. 1 cm avstand mellom steinene slik at ulikheter i steinbredden kan utliknes.  Gavlstein legges i hver annen steinrad.

Festing av skruer

Det nyttes varmeforsinket skiferstift i lengde tilpasset steintykkelsen og lekterdimensjon.  Stiften skal være noen millimeter kortere enn 2 x skifertykkelsen + lektertykkelse + sløyfetykkelse.  Påse at stiften ikke når ned i underkant.

Tilpasninger

Denne veiledning er kun utarbeidet for å lette planleggingen før montasje.  Det forutsettes derfor at utførende entreprenør/håndverker under planleggingen gjør de nødvendige tilpasninger til hvert enkelt tak.